PRO POŘADATELE

Plakát pro pořadatele ke stažení a vytisknutí:

Pokud máte domluvený a odsouhlasený termín akce, budeme od vás potřebovat zajistit následující:

  1. Dostupnou elektrickou přípojku: Zásuvka 3F+N+PE/32A - pětipólová zásuvka (3 fáze + nulák + ochranný vodič), jištěna minimálně 20A jističem. (pozn. čtyřpólová zásuvka bez nulového vodiče je naprosto nevhodná, kapelu neutáhne).
  2. Pro menší akce mohou být 3 jednofázové zásuvky jištěné každá 16A jističem. Každá musí být připojená na samostatnou fázi! V případě nedodržení těchto požadavků může docházet k výpadkům el. proudu a tím k přerušení produkce (někdy i na delší dobu, než klesne teplota jističe a je možné jej zapnout). Výpadky proudu mohou způsobit poškození ozvučovacího aparátu a dokonce i hudebních nástrojů. Při zatížení by v síti nemělo kolísat napětí více než +-10% od napětí naprázdno. K přípojce el. energie nebudou mít přístup návštěvníci zábavy.
  3. Přístup na místo konání akce by mělo být umožněno min. 2,5 hodiny před začátkem vystoupení. Zároveň požadujeme možnost bezpečně zaparkovat dodávku a 2-3 osobní vozy.
  4. ZASTŘEŠENÉ PEVNÉ PÓDIUM - Minimální velikost krytého prostoru je 6x4m (ideálně 8x5m) přičemž musí být pódium zajištěno proti dešti a větru, aby nedošlo k poškození aparatury nebo k případnému úrazu el. proudem! Pódium musí mít zadní a boční stěny plus zastřešení.
  5. Vyhrazené místo a stůl pro zvukaře v blízkosti tanečního parketu, v letním období venkovních zábav zastřešené alespoň menším stanem, dále vyhrazené místo pro bezpečné umístění ozvučovací aparatury - tak aby nemohlo dojít k jejímu pádu.
  6. Zajištění pořadatelské služby - zejména pro likvidaci možných "ostrých výměn názorů" mezi návštěvníky v místě konání akce.

Další upřesnění podle domluvy vzhledem ke konkrétnímu místě konání akce.